Oulun yliopiston kirjastot ovat suljettuina 31.5. saakka. Lisätietoja

Esikouluikäisten ja aikuisten kuvan tulkinnan eroja lasten tekemistä kuvista

QR-koodi

Esikouluikäisten ja aikuisten kuvan tulkinnan eroja lasten tekemistä kuvista

Tallennettuna:
Ulkoasu
103, 2 sivua
Kieli
suomi
Julkaisija Kajaani : [P. Hartikainen] 2006.
Opinnäyte Pro gradu -työ : Oulun yliopisto, Kajaanin opettajankoulutusyksikkö, varhaiskasvatuksen suuntautumisvaihtoehto.
Asiasanat
Lisätiedot
Pirkko Hartikainen, Pauliina Rentola