Haku

Käytettävyystestaus Toimeksi 2.0 -hankkeessa : Katsaus verkkopalvelun saavutettavuuteen ja esteettömyyteen

QR-koodi

Käytettävyystestaus Toimeksi 2.0 -hankkeessa : Katsaus verkkopalvelun saavutettavuuteen ja esteettömyyteen

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry:n toimeksiannosta opinnäytetyössä tehtiin käytettävyystestaus uudistuvalle verkkopalvelulle. Toimeksiantajan STEA:n rahoittamassa Toimeksi 2.0 -hankkeessa kehitetään valtakunnallista Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuutta uudistamalla se teknisesti, toiminnallisesti ja sisällöllisesti.

Tavoitteenamme oli edistää käytettävyystestauksen tuottaman tiedon avulla eri käyttäjäryhmien tasavertaista osallisuutta Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuuden käyttäjinä. Käytettävyystestauksen tavoitteena oli selvittää mahdolliset käytettävyyteen ja esteettömyyteen liittyvät ongelmat, jotta ne voitaisiin ratkaista ennen verkkopalvelun julkaisua.

Menetelmänä ja työkaluna opinnäytetyössä käytimme käytettävyystestausta. Käytettävyyttä mitattiin perustuen verkkosisällön saavutettavuusohjeisiin, jotka määrittelevät vaatimukset esteettömyyden ja saavutettavuuden toteutumiselle verkkopalveluissa. Käytettävyystestauksessa kiinnitimme erityisesti huomiota apuvälineitä, kuten ruudunlukijaa, käyttävien ihmisten mahdollisuuksiin verkkopalvelun käyttöön. Käytettävyystestejä teki neljä Toimeksi 2.0 -hankkeen valitsemaa vapaaehtoista vertaiskehittäjää. Yksi käytettävyystesti koostui alakohdat mukaan lukien 28 tehtävästä, joissa mitattiin verkkopalvelun havaittavuutta, hallittavuutta, ymmärrettävyyttä ja lujatekoisuutta.

Käytettävyystestauksen avulla löysimme vielä kehitysvaiheessa olevasta verkkopalvelusta useita korjausta ja parannuksia vaativia asioita, joilla oli merkittävää vaikutusta verkkopalvelun saa-vutettavuuteen. Saimme testikäyttäjiltä kommentteja, parannusehdotuksia ja muuta palautetta, jotka raportoimme toimeksiantajalle yhdessä käytettävyystestien tehtävien tulosten kanssa.

Verkkopalvelun kehittäminen edellyttää käyttäjiä osallistavaa suunnittelua ja käyttäjien kanssa tehtävää käytettävyystestausta. Tulevilla käyttäjillä on odotuksia ja tarpeita, jotka on otettava huomioon verkkopalvelua suunniteltaessa ja toteutettaessa. Vertaiskehittäjien työpanos on oleellista niin suunnittelun alkuvaiheessa kuin palvelun jatkokehityksessä. Etenkin sosiaali- ja terveysalalla eri asiakasryhmät on huomioitava kehittämistyössä, jotta lainsäädännölliset ja eettiset vaatimukset voidaan täyttää.

Tallennettuna:
Kysy apua / Ask for help

Sisältöä ei voida näyttää

Chat-sisältöä ei voida näyttää evästeasetusten vuoksi. Nähdäksesi sisällön sinun tulee sallia evästeasetuksista seuraavat: Chat-palveluiden evästeet.

Evästeasetukset
sulje

Vaikuta Finnan kehittämiseen ja vastaa kyselyyn!

Vastaajien kesken arvotaan 10 kpl Museokortteja.

Avaa kysely

Ei kiitos